Developed in conjunction with Ext-Joom.com

سخن مدیر عامل

 

شرکت ژئوتکنیک تهران با ربع قرن تجربه در زمینه خدمات مشاوره، پیمانکاری ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه­های عمرانی و زیربنایی سعی در مشارکت موثر در توسعه و آبادانی این مرز و بوم دارد. این شرکت ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، با توجه به اصل رضایت کارفرمایان و تعهد در برآورده کردن الزامات قانونی، بهبود مستمر در کلیه فعالیت­ها و فرآیندها را به عنوان خط مشی فعالیت­های خود انتخاب و در این راستا ضمن حفظ، نگهداری و بهبود سیستم­های مدیریتی ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, HSE-MS دستیابی به موارد ذیل را سرلوحه فعالیت­های خود قرار داده است:

1-     انجام تعهدات و ارائه خدمات مهندسی کارآمد و با کیفیت مطلوب، اطمینان بخش برای کارفرمایان و افتخارآفرین برای همکاران بر اساس ارزش­های اخلاقی و اتکا به تجربه و دانش سالیان گذشته

2-     آموزش و ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی

3-     تعهد در تحقق اهداف برنامه زمان بندی پروژه ها با رعایت استانداردهای فنی و ضوابط اجرایی

4-     تعهد به بهبود مستمر و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی

5-     تدوین، گردآوری و انتشار کتب و دستنامه های مهندسی با تکیه بر دانش روز منطبق بر نیازهای مهندسی کشور

موفقیت و اجرای سیاست های فوق و نیل به اهداف مورد نظر، تنها با همراهی و همفکری تمامی همکاران میسر بوده و مدیریت شرکت نیز بر خود فرض می داند تا کلیه الزامات، بستر مناسب کار و امکانات مورد نیاز را در راستای بهبود مستمر و روز افزون سازمان تامین و فراهم نماید.

 

سپهر سربیشه ای

مدیر عامل

.
 • پایدارسازی گود
  پایدارسازی گود
 • مطالعات ژئوتکنیک
  مطالعات ژئوتکنیک
 • بهسازی زمین
  بهسازی زمین
 • آزمایش های بتن
  آزمایش های بتن
 • کنترل کیفیت مصالح
  کنترل کیفیت مصالح